VERZEKERING VVW Recrea vzw- LAZEF

WERKWIJZE TE VOLGEN BIJ ONGEVAL

  1. Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval onmiddellijk aan bij zijn clubbestuur op een speciaal formulier dat hij kan bekomen bij het clubbestuur of via de federatie of via de website www.vvw.be/leden. Aan de achterzijde van dit formulier vult de behandelende arts de medische informatie in.
  2. Het clubbestuur vult dit formulier verder in en stuurt dit door naar de verzekeringsmakelaar CONCORDIA, gevestigd op het Stapelplein 28 te 9000 Gent (tel. 09/2641170 fax. 09/2239100). Elk ongeval of schadegeval dient binnen de 8 dagen aangegeven te worden aan de verzekeringsmaatschappij.
  3. De verzekeringsmakelaar controleert dan via de federatie of de persoon voorkomt op het ledenbestand van het VVW Recrea. Het VVW Recrea geeft vervolgens zijn goedkeuring voor opvolging van het dossier.
  4. Na dit groene licht van de federatie wordt het dossier rechtstreeks afgehandeld met het lid.

Bemerkingen

Medisch attest

Voor de personen die de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt dient geen medisch attest meer te worden afgeleverd (dit geldt niet voor duikers). Wie echter aan competitie zeilwagenrijden doet (met officiële koerslicentie), moet dit wél nog doen. Dit attest is te verkrijgen via de club of federatie.

SAMENVATTING VAN DE POLISVOORWAARDEN

De verzekeringspolis van het VVW Recrea - Lazef is conform de bepalingen van het decreet en de besluiten van de Vlaamse Regering d.d. 17.03.2000 en 31/05/02. Opgelet: de onderstaande info is niet volledig noch bindend. Het is enkel een informatieve samenvatting van de volledige polis die kan geraadpleegd worden via de website van VVW - Recrea vzw op de speciaal voorziene pagina voor Bestuurders van clubs. www.vvw.be/leden. De maatschappij is FORTIS AG.

Wie is verzekerd?

Wanneer is men verzekerd?

Tijdens alle activiteiten (in binnen- en buitenland) georganiseerd door de federatie en aangesloten clubs, die in de statuten van de verzekerde vereniging voorzien zijn, inclusief de individuele sportbeoefening van de verschillende sportdisciplines. vb. competities, vriendschaps- en snelheidswedstrijden, andere clubactiviteiten zoals feestmalen, vergaderingen, beurzen, opendeurdagen en spelen ingericht ter gelegenheid van sportpromotionele acties. Ongevallen op weg van en naar verzekerde activiteiten.

Waarvoor is men verzekerd ?

Opmerkingen: - Sportbeoefenaars zijn derden onder elkaar. - De waarborg B.A. is aanvullend, dus voor zover verzekerde niet in B.A. gedekt is door een ander verzekeringscontract (bv. familiale polis)