Links

www.vvw-toervaren.be De site voor de recreatieve toervaarder
www.vvw.be De officiële website van de VVW-federatie
www.binnenvaart.be site van Promotie Binnenvaart Vlaanderen
www.varen.be website van het watersportmagazine "Varen"
www.vlaamsehydrografie.be Website Vlaamse Hydrografie
www.ffyb.be Informatie over de Waalse Yachting Federatie
www.bipt.be Informatie over o.a. marifoongebruik
www.ngi.be Nationaal geografisch instituut met uitgave over waterwegenkaarten
www.mobilit.fgov.be Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer met alle info over de pleziervaart onder de noemer water
www.vnf.fr Info rond de Franse waterwegen
www.ANWB.nl Alle info rond Nederlandse waterwegen
www.watersportverbond.nl De vertegenwoordiger voor de watersporter in Nederland
www.varendoejesamen.nl Veilig het water op en knooppuntenboekjes